Användarvillkor för reka.se

Tänk på att Reka.se är medium som kan ha en stor genomslagskraft. Du som laddar upp har ett stort ansvar och därför är det viktigt att du läser igenom villkoren och reglerna ordentligt.


1. Ansvar


Du är själv ansvarig för det du laddar upp på sajten och du måste följa våra regler och villkor. Reka.se kan inte klandras för det du laddar upp.

Reka.se förhandsgranskar inte de bilder som laddas upp, utan moderering sker i efterhand vid behov.

2. Vad för material får jag publicera?


Du får inte publicera material som strider mot svensk lag:

Förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.

Publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig.

Överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, tidsinställda bomber etc, skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annan persons dator eller egendom.

Ladda upp bilder som strider mot någon annans upphovsrätt.

Den som begår lagbrott i någon av Rekas tjänster kommer vi att polisanmäla.

Du får heller inte ladda upp bilder i syfte att marknadsföra eller på annat sätt göra reklam för annat än Reka.

Iakttag vanlig nät-etikett.

Håll dig till ämnet.
Använd egna ord eller bilder. Du får inte göra intrång i annans upphovsrätt.
Du får inte göra reklam för kommersiella produkter eller tjänster.
Du får inte skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.

Visa respekt för folks privatliv. Fråga folk om de vill vara med på bild.

Reka.se förbehåller sig rätten att plocka bort bilder som strider mot dessa regler. Vid upprepade eller allvarliga överträdelser förbehåller vi oss också rätten att stänga av en medlems abonnemang.

Du är också skyldig att hålla Reka.se skadeslöst för anspråk som riktas från tredje man på grund av Rekas nyttjande av det material du skickar in till Reka.se

3. Upphovsrätt


Det är du som har upphovsrätten till det material du laddar upp. Genom detta avtal godkänner du att Reka.se kostnadsfritt får rätt att lagra ditt material och också publicera det i andra medier som Reka.se och dess ägare disponerar över, både i sitt ursprungliga och i redigerat skick. Materialet får också användas för att marknadsföra tjänsten de publicerats i. Rekas rättigheter i denna punkt gäller även efter det att medlemskapet upphört. Ett inlägg/Rek kan även efter det att ett medlemskap upphört fortsatt vara publicerat på Reka.se.

4. Friskrivning


Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till Rekas ansvar.

Reka.se lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, produkter, tjänster m.m. som tillhandahålls av eller genom Reka.se på Rekas webbplats. Reka.se lämnar inte heller några garantier beträffande webbplatsens eller tjänsternas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Reka.se ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av material eller information som du skickar in till Reka.se eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte Reka.se för brottsliga gärningar som begås med användning av Rekas tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida. Reka.se svarar inte heller för intrång i andras immateriella rättigheter i anledning av användning av Rekas tjänster.

Reka.se svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, Rekas tjänster och/eller dess material eller information.

Detta gäller dock inte om Reka.se orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

Reka.se har rätt att ändra Villkoren utan att i förväg få ditt godkännande. Du som användare måste själv se till att vara uppdaterad om villkoren som publiceras på denna sida. Genom att fortsätta använda Rekas tjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

Då innehåll i sidor hos tredje part, som Reka.se länkar till, kan ändras och därmed ligger utom Rekas kontroll, ansvarar Reka.se inte för det material som Reka.se länkar till.
Annons
Osta Viagra Køb Viagra Danmark Köpa viagra på nätet Köpa viagra på nätet osta viagra netistä suomi Köp viagra Sverige Viagra kopen online zonder voorschrift in Nederland