Fiskarn 26-04-2012 0
5/3

Abodaortens fiskevårdsområde

Abodaortens fiskevårdsområde upplåter fiske i Bjärssjön, Kleven, Kvillen, Mörtesjön och del av Badebodaån. Området ligger söder om Högsby i närheten av naturreservatet Aboda Klint, ett berg som reser sig 50 meter över omgivningen och stupar lodrätt ned i sjön Kleven. Området är vildmarksbetonat med ringa bebyggelse och en perfekt plats för att koppla bort vardagens stress och njuta av stunden, gärna med ett spö i handen!

Den del av Badebodaån som upplåts av Abodaortens fiskevårdsområde sträcker sig från Porsemaden längst uppströms till just söder om Bjärssjön (se karta för områdets sträckning utmed ån).

Bjärssjön
Bjärssjön är en näringsfattig, måttlig djup sjö belägen inom det natursköna Allgunnenområdet ca 14 km söder om Högsby. Bottenkaraktären består omväxlande av gyttja och dy med inslag av sten och block. Sjöväxtligheten är sparsam med glesa bestånd av säv och bladvass utmed stränderna. Bjärssjöns stränder är flacka och bitvis steniga eller blockiga med visst inslag av häll. Bjärssjön omges av barrskog, bebyggelse saknas och sjön med omgivningar har utpräglad vildmarkskaraktär. Badebodaån på sträckan från gamla järnvägsbron upp till Aboda Kvarn ingår i fiskevårdsområdet.

Sjön har ett bra gädd- och abborrfiske och håller en hel del mört och braxen. Möjligheterna till landfiske är varierande. Lämpliga fiskeplatser finns utmed sjöns norra sida i anslutning till vägen mot Kråksmåla och på uddar och hällar i sjöns södra del.

Fiskarter
Gädda, abborre, mört, braxen, sarv, benlöja och gärs.


Kleven och Kvillen
Kleven och Kvillen är två små näringsfattiga sprickdalssjöar som binds samman av en kort kanal. Sjöarna ligger mitt i Badebodaåns huvudfåra vid Aboda Klint, ca 13 km söder om Högsby. Kleven är djup, medan Kvillen bortsett från ett par djupområden är mycket grund. Båda sjöarna har i huvudsak mjuk bottenkaraktär med inslag av sand, sten och block framförallt i Kleven. Sjöväxtligheten är sparsam i Kleven, men ganska riklig i Kvillen där en bård av säv finns utmed strandkanterna. Stränderna utmed båda sjöarna är steniga, blockiga och har inslag av berg och häll. Sjöarna omges av barrskog och naturskön vildmarksmiljö.

Sjöarna erbjuder fint fiske efter abborre och gädda. Kleven hyser grov gädda. Möjligheterna att fiska från land är goda runt Kleven. Lämpliga fiskeplatser finns bl.a. kring badplatsen och på uddar i sjöns sydvästra del. Kvillen är mer svårtillgänglig från land med undantag för uddar på sjöns sydöstra sida.

Fiskarter
Gädda, abborre, mört, braxen, benlöja och gärs.

Fiskekort
Dagkort 65 kr
Veckokort 190 kr
Årskort 375 kr
Angel/Ismete 125 kr/dag (max 10 spön/angeldon)
Kräftfiskekort 500 kr/natt (fiske med maximalt 10 burar)
Kräftfiskekortet gäller för del av Badebodaån, del av Kvillen och del av Kleven. Kontakta Esbjörn Gustafsson (070-5159007) för mer information och köp av kräftfiskekort.

Fiskekortsförsäljare
Allgunnens Lanthandel, Allgunnen, 579 92 Högsby, 0491-23012
Turistbyrån, Storgatan 17, 579 30 Högsby, 0491-29164

Allgunnens Lanthandel (se ovan) ombesörjer båtuthyrning i Kleven.

Äta
Caféet och matserveringen på Aboda Klint erbjuder en bit mat och en vidunderlig utsikt över trakten.

Text, information och Bild kommer från:
http://www.svenskafiskevatten.se/hogsby/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=5200
Bilder
 

Kommentera

Annons
Osta Viagra Køb Viagra Danmark Köpa viagra på nätet Köpa viagra på nätet osta viagra netistä suomi Köp viagra Sverige Viagra kopen online zonder voorschrift in Nederland