Fiskarn 26-04-2012 0
5/3

Allgunnens fiskevårdsområde

Allgunnen är med sina 1310 hektar Kalmar läns näst största sjö, är belägen ca 13 km söder om Högsby inom det natursköna Allgunnenområdet. Sjön är en utpräglad vildmarkssjö, känd för ett bra gäddfiske, som omges av barrskog och en i det närmaste obefintlig bebyggelse. Sjön är lättillgänglig tack vare båtramper och flera båtar för uthyrning.

Sjön är måttligt djup, flikig och mycket rik på öar. Bottenkaraktären har ett stort inslag av sten och block. Allgunnen är en näringsfattig sjö med sparsam växtlighet vilken i huvudsak utgörs av glesa bestånd av vass, säv, näckrosor och notblomster. Sjöns stränder är flacka och består till största delen av sten och block.

Allgunnens östra del är väl avgränsad och benämns Bruddesjön. Östra delen av Bruddesjön är inte tillåten att fiska i - se nedan.

Möjligheterna att fiska från land är generellt sett goda, framförallt utmed sjöns västra sida. Fiske från båt är emellertid att rekommendera. Utmed kanterna av sjöns djupränna finns säkra fiskeplatser för gädda och abborre. Dessutom är grundområdet kring Solö är en bra plats för fiske efter abborre.

Fiskarter:
Gädda, abborre, gös, mört, braxen, björkna, sarv, benlöja, sutare, Gärs, siklöja och lake.
Fiskekort
Dygnskort 100 kr
Veckokort 250 kr
2-veckorskort 300 kr
3-veckorskort 350 kr
4-veckorskort 400 kr
Årskort 500 kr (mellan 1/4 och 31/3)
Årskort familj 600 kr (mellan 1/4 och 31/3)
Isfiskekort 125 kr/dag (12 st ismetespön eller angeldon)
Hyra av båt 100 kr/dygn
Inplastade sjökort 250 kr
Kräftfiskekort 600 kr/10 redskap, 1 natt (kontaktperson Helge Karlsson, se nedan)
Husbehovskort 700 kr/familj (kontaktperson Helge Karlsson, se nedan)
Barn och ungdomar upp till 16 år sportfiskar gratis i Allgunnen. Årskort gäller även 12 st ismetespön eller angeldon. Trolling är tillåtet med max ett spö per person. Gösen är fredad från nätfiske under maj månad. Östra delen av Bruddesjön ingår inte i fiskekortet. Fiskegränsen är markerad med trästolpar i sjön.

Minimimått på gös är 40 cm.

Om du är intresserad av kräftfiske - kontakta Helge Karlsson (0491-23056, 076-1882083, helge.karlsson@swipnet.se). Vid kräftfiske gäller minimimåttet 10 cm.

Fiskekortförsäljare:
Turistbyrån, Storgatan 17, 57930 Högsby, telefon 0491-29164
Staby Gårdshotell, Skvadronvägen, 57992 Högsby, 0491-28120
Allgunnens lanthandel, Allgunnen, 57992 Högsby, 0491-23012
Föreningssport, Järnvägsgatan 35, 579 30 Högsby, 0491-21070
Rune Persson, Tomtestigen 20, 382 37 Nybro, 0481-14811, 070-5204811
Lars Åke Lundström, Uddevallshyltan, 380 44 Alsterbro, 0481-56001

Båtramper finns i sjöns norra och sydvästra del. Totalt 6 båtar finns för uthyrning och dessa återfinns på samma ställen som isättningsplatserna (se karta).
Kontaktpersoner båtuthyrning:
Allgunnens lanthandel, Allgunnen, 57992 Högsby, 0491-23012
Rune Persson, Tomtestigen 20, 382 37 Nybro, 0481-14811, 070-5204811
Helge Karlsson, Allgunnen 304, 579 92 Högsby, 0491-23056, 076-1882083, helge.karlsson@swipnet.se

Boende:
Staby Gårdshotell, Kvadronvägen, 57992 Högsby, 0491-28120,
Kaj Lindblad, Allgunnen 3185, 579 92 Högsby, 0491-23012
Aboda Café & Restaurang, Aboda Klint, 579 92 Högsby, 0491-29250
Birgitta Lindahl, Sinnerbo 115, 57992 Högsby, 0491-23018,
070-6783302
Bastshultbadet Vildcamping, Basthult, 57992 Högsby

Text, information och bild kommer från: http://www.svenskafiskevatten.se/hogsby/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=5162
Bilder
 

Kommentera

Annons
Osta Viagra Køb Viagra Danmark Köpa viagra på nätet Köpa viagra på nätet osta viagra netistä suomi Köp viagra Sverige Viagra kopen online zonder voorschrift in Nederland