Rekarn 17-11-2011 0
5/4

Regalskeppet Kronan – en arkeologisk skatt

Vid middagstid den 1 juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk regalskeppet Kronan under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-holländska flottan. Skeppet kantrade i den hårda sydvästvinden när man skulle vända mot fienden, sannolikt beroende på att man minskat för lite på seglen. Drabbningen skedde 6 km utanför byn Hulterstad på sydöstra Öland. Kronans undergång är en av de största fartygskatastroferna i svensk historia. Av den 850 man starka besättningen överlevde endast ett fyrtiotal.

Sannolikt bidrog flera faktorer till Kronans undergång. Skeppets instabilitet, alltför stor segelyta i samband med vändningen, bristande samordning mellan eskadrarna, dåligt tränat manskap och rivaliteten mellan officerarna är viktiga faktorer i sammanhanget. Trots skeppets omvittnade instabilitet hade dock Kronan, till skillnad från regalskeppet Vasa seglat i flera år utan några större missöden. Det som slutligen kom att föra Kronan mot sin undergång var felaktiga bedömningar, det vi modernt tal skulle kalla "den mänskliga faktorn".

Tekniska data om Kronan

Kronan i siffror.

- Regalskeppet Kronan kölsträcktes på Skeppsholmen i Stockholm 1665-10-07. - Skeppet sjösattes 1668-07-31. - Konstruktör och byggmästare var engelsmannen Francis Sheldon. - Kronan blev på grund av penningbrist färdig först 1672. - Kronans deplacement är beräknat till ca 2 300 ton. Skeppet var 178 1/2 fot långt och 43 1/12 fot brett. - Bestyckningen, 110-126 kanoner (3-36 pund), var placerad på tre genomgående kanondäck, back, skans och hyttdäck. - Dess totala vikt är uppskattad till ca 230 ton. Bilden nedan: Dykare bärgar en av officerskistorna från Kronan.

Kronanutställningen
På länsmuseet i Kalmar finns utställningen om regalskeppet Kronan. Den är öppen året runt. I utställningen redovisas resultaten av de fortlöpande undersökningarna av vraket. Samtidigt produceras vandringsutställningar både internationellt och inom landet. Förmedling av kunskap sker också i form av föredrag, artiklar och rapporter.

Läs mer på: http://www.kalmarlansmuseum.se/1/1.0.1.0/375/1/
Bilder
 

Kommentera

Annons
Osta Viagra Køb Viagra Danmark Köpa viagra på nätet Köpa viagra på nätet osta viagra netistä suomi Köp viagra Sverige Viagra kopen online zonder voorschrift in Nederland